Dobrodošli na sajt WortMihael.com

 

Poštovani posetioci, nadamo se da ćete na našoj internet stranici pronaći zanimljive sadržaje u skladu sa Vašim interesovanjima i duhovnim napretkom. U sledećim odeljcima se nalaze: Izreke-mantre Rudolfa Steinera, Ideja vodilja autora sajta, Odlomci, Antropoz- ofski kalendar duše (sedmične izreke), Katalog GA (Celokupno Delo R. Steinera), Objavlj- ene knjige – Wort 2000-2023, Mihaelova škola, Novi prevodi, Kratka biografija R. Steine-ra, Tekstovi, Vrline (mesečne izreke), WortPost tj. Kontakt, Meditacije, Ezoterična škola, Anegdote, Izabrana predavanja R. Steinera 1888-1924, Pisma itd. – Mislimo da će Vam bar nešto od ponuđenog materijala ‘zaigrati u srcu’ i biti od dobre pomoći na Vašem putu.

                                                                                                                                   Siniša Nikolić

 

 

B u d i  u  v r e m e n u  i  v e č n o s t i

           Sei in Zeit und Ewigkeit

           Schüler im Lichte Michaels

           In der Götter Liebe

           In des Kosmos Höhen.

                               ***

           Budi u vremenu i večnosti

           Učenik u svetlosti Mihaela

           U ljubavi bogova

           U visinama kosmosa.

            R u d o l f   S t e i n e r  💙


							
Објављено под Uncategorized | Оставите коментар