1911.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1911. godine

 

 

  • Hannover, 26. decembar 1911.  Rođenje Sunčevog duha kao duha Zemlje

 

 

 

Copyright © 2000-2023 by WORT