1913.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1913. godine

 

 

  • Leipzig, 31. decembar 1913.  Hrist i duhovni svet
  • Kristijanija, 2. oktobar 1913.  Peto jevanđelje

 

 

 

Copyright © 2000-2023 by WORT