1915.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1915. godine

 

 

  • Bremen, 21. februar 1915.  Duhovna nauka i zagonetka smrti
  • Nürnberg, 13. mart 1915.  Delovanje Hristovog impulsa u razvoju čovečanstva
  • Dornach, 1. maj 1915.  Prvi koraci na putu inicijacije
  • Dornach, 29. maj 1915.  Suština pamćenja
  • Dornach, 17. jul 1915.  Opažanje u višim svetovima
  • Dornach, 24. jul 1915.  Zagonetka Hrista
  • Basel, 28. decembar 1915.  Misao Božića

 

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT