1919.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1919. godine

 

 

  • Dornach, 25. januar 1919.  Razgovor o socijalnom pitanju i Tročlanstvu
  • Dornach, 15. februar 1919.  Antropozofski pokret i socijalno pitanje
  • Zürich, 24. februar 1919.  Šta je i šta hoće nova umetnost kretanja?
  • Dornach, 13. mart 1919.  Osnovna misao euritmijske umetnosti
  • Dornach, 16. mart 1919.  Neshvatanje duhovnog života u novijem vremenu
  • Dornach, 11. april 1919.  Zadaci razdoblja Duše svesti
  • Stuttgart, 31. decembar 1919.  Odnos čovekovog života prema prošlosti i budućnosti

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT