GA

                                 

                                                       

                  I z d a n j e  C e l o k u p n i h  D e l a

                             R u d o l f a  Š t a j n e r a

 

 Pregled

Knjige su sistematizovane prema redosledu koji imaju u Izdanju Celokupnih Dela – ICD (Gesamtausgabe – GA) Izdavačke kuće Rudolf Štajner, Dornah (Švajcarska).

Uz rednu numeraciju GA-br. i naslov knjige, data je i godina njenog nastanka.

 

 

             A) SPISI

             I. Dela

GA

1   Geteovi prirodno-naučni spisi

1884-1897

 

2   Osnovi teorije saznanja Geteovog pogleda na svet sa naročitim osvrtom

na Šilera

1886

 

3   Istina i nauka

1892

 

  Filozofija slobode

1894

 

4a  Dokumenti za „Filozofiju slobode“

1894, 1918

 

  Fridrih Niče, borac protiv svojeg vremena

1895

 

  Geteov pogled na svet

1897

 

  Mistika u rađanju duhovnog života novog doba i njen odnos prema

modernom pogledu na svet

1901

 

8   Hrišćanstvo kao mistička činjenica i misterije starog veka

1902

 

9   Teozofija

1904

 

10   Kako se postižu saznanja viših svetova?

1904-1905

 

11   Iz Akaša-hronike

1904-1908

 

12   Stepeni višeg saznanja

1905-1908

 

13   Tajna nauka u skici

1910

 

14   Četiri misterijske drame

Dveri posvećenja. Ispit duše. Čuvar Praga. Probuđenje duše.

1910-1913

 

15   Duhovno vođstvo čoveka i čovečanstva

1911

 

16   Jedan put za čovekovu samospoznaju

1912

 

17   Prag duhovnog sveta

1913

 

18   Zagonetke filozofije

1914

 

19   (Misli iz vremena rata) sadržano u GA 24

 

20   O zagonetki čoveka

1916

 

21   O zagonetkama duše

1917

 

22   Geteova duhovnost u njenoj objavi kroz Fausta i kroz bajku

„O zmiji i Ljiljani“

1918

 

23   Jezgro socijalnog pitanja u životnim potrebama sadašnjosti

i budućnosti

1919

 

24   Članci o tročlanosti socijalnog organizma i o situaciji vremena

1915-1921

 

25   Tri koraka antropozofije

Filozofija, kosmologija, religija

1922

 

26   Antropozofska načela

1924-1925

 

27   Osnove za proširenje umetnosti lečenja prema duhovno-naučnim

saznanjima

dr Rudolf Štajner i dr Ita Wegman

1925

 

28   Moj životni put

1923-1925

 

         II. Sabrani članci

29   Sabrani članci za dramaturgiju

1889-1900

 

30   Metodske osnove antropozofije

1884-1901

 

31   Sabrani članci za kulturu i istoriju

1887-1901

 

32   Sabrani članci za književnost

1884-1902

 

33   Biografije i biografske skice

1894-1905

 

34   Lucifer-Gnozis

1903-1908

 

35   Filozofija i antropozofija

1904-1918

 

36   Misao Geteanuma usred krize kulture sadašnjice

1921-1925

 

         III. Objavljivanja iz ostavštine

38   Pisma tom I: 1881-1890

 

39   Pisma tom II: 1890-1925

 

40   Istinite izreke

1900-1925

 

40a  Izreke, pesme, mantre. Dopunski tom

 

41a   Prevodi i slobodni slikoviti izrazi iz Starog i Novog zaveta

 

43   Stare narodne božićne igre

1915-1925

 

44   Nacrti, fragmenti i književna ostavština za četiri misterijske drame

1910-1913

 

45   Antropozofija

1910

 

       B) PREDAVANJA

       I. Javna predavanja

51   O filozofiji, istoriji i književnosti

(34 predavanja u Berlinu)

1901-1905

 

52   Spiritualno učenje o duši i razmatranje sveta

(18 predavanja u Berlinu)

1903-1904

 

53   Poreklo i cilj čoveka

Osnovni pojmovi duhovne nauke

(23 predavanja u Berlinu)

1904-1905

 

54   Zagonetke sveta i antropozofija

(22 predavanja u Berlinu)

1905-1906

 

55   Saznanje nadčulnog u našem vremenu i njegov značaj za današnji život

(13 predavanja u Berlinu i Kelnu)

1906-1907

 

56   Saznanje duše i duha

(15 predavanja u Berlinu i Minhenu)

1907-1908

 

57   Gde i kako se nalazi duh?

(18 predavanja u Berlinu)

1908-1909

 

58   Metamorfoze duševnog života – Staze duševnih doživljaja

prvi deo

(9 predavanja u Berlinu i Minhenu)

1909

 

59   Metamorfoze duševnog života – Staze duševnih doživljaja

drugi deo

(9 predavanja u Berlinu)

1910

 

60   Odgovori duhovne nauke na velika pitanja postojanja

(15 predavanja u Berlinu)

1910-1911

 

61   Ljudska istorija u svetlu duhovnog istraživanja

(16 predavanja u Berlinu)

1911-1912

 

62   Rezultati duhovnog istraživanja

(14 predavanja u Berlinu)

1912-1913

 

63   Duhovna nauka kao životno dobro

(12 predavanja u Berlinu)

1913-1914

 

64   Iz sudbonosnog vremena

(14 predavanja u Berlinu, Nirnbergu i Minhenu)

1914-1915

 

65   Iz srednjoevropskog duhovnog života

(15 predavanja u Berlinu)

1915-1916

 

66   Duh i materija, život i smrt

(7 predavanja u Berlinu)

1917

 

67   Večno u čovekovoj duši.

Besmrtnost i sloboda.

(10 predavanja u Berlinu)

1918

 

72   Sloboda – besmrtnost – socijalni život

(10 predavanja u Bazelu i Bernu)

1917-1918

 

73   Dopuna današnje nauke kroz antropozofiju

(8 predavanja u Cirihu)

1917-1918

 

73a  Stručne nauke i antropozofija

(8 predavanja u Dornahu i Štutgartu)

1920-1921

 

74   Filozofija Tome Akvinskog

(3 predavanja u Dornahu)

1920

 

76   Oplođujuće delovanje antropozofije na stručne nauke

(7 predavanja u Dornahu)

1921

 

77a  Zadatak antropozofije prema nauci i životu

(predavanja i govori, Darmštat)

1921

 

77b  Umetnost i antropozofija

(predavanja i govori, Dornah)

1921

 

78   Antropozofija, njeni saznajni koreni i životni plodovi

(8 predavanja u Štutgartu)

1921

 

79   Stvarnost viših svetova

[8 predavanja u Kristijaniji (Oslo)]

1921

 

81   Impulsi obnove kulture i nauke

(7 predavanja u Dornahu)

1922

 

82   S tim čovek postaje ceo čovek

(6 predavanja u Den Hagu)

1922

 

83   Suprotnost istoka i zapada

(10 predavanja u Beču)

1922

 

84   Šta je hteo Geteanum i šta mora da uradi antropozofija?

(11 predavanja – Bazel, Dornah, Prag, Beč, Pariz)

1923-1924

 

         II. Predavanja za članove Antropozofskog društva

88   O astralnom svetu i devahanu

(19 predavanja u Berlinu)

1903-1904

 

89   Svest – život – oblik

Spisi i predavanja 1903-1906

 

92   Okultne istine u starim mitovima i sagama

(16 predavanja u Berlinu, Kelnu i Nirnbergu)

1904, 1905, 1907

93   Legenda o hramu i zlatna legenda

(20 predavanja u Berlinu)

1904-1906

 

93a  Osnovni elementi ezoterije

(31 predavanje u Berlinu)

1905

 

94   Kosmogonija

(43 predavanja u raznim gradovima)

1906

 

95   Pred vratima teozofije

(14 predavanja u Štutgartu)

1906

 

96   Izvorni impulsi duhovne nauke

(20 predavanja u Berlinu)

1906-1907

 

97   Hrišćanska misterija

(31 predavanje u raznim gradovima)

1906-1907

 

98   Prirodna i duhovna bića – njihovo delovanje u našem vidljivom svetu

(18 predavanja u raznim gradovima)

1907-1908)

 

99   Teozofija rozenkrojcera

(14 predavanja u Minhenu)

1907

 

100  Razvoj čovečanstva i saznanje Hrista

(22 predavanja u Kaselu i Bazelu)

1907

 

101  Mitovi i sage. Okultni znaci i simboli

(16 predavanja u Berlinu, Štutgartu i Kelnu)

1907

 

102  Unutrašnje delovanje duhovnih bića na čoveka

(13 predavanja u Berlinu)

1908

 

103  Jevanđelje po Jovanu

(12 predavanja u Hamburgu)

1908

 

104  Jovanova apokalipsa

(13 predavanja u Nirnbergu)

1908

 

104a  Iz zapisa u slikama Jovanove apokalipse

[crteži slušalaca sa 4 predavanja u Minhenu i 12 predavanja

U Kristijaniji (Oslo)]

1907-1909

 

105  Svet, Zemlja i čovek

(11 predavanja u Štutgartu)

1908

 

106  Egipatski mitovi i misterije

(12 predavanja u Lajpcigu)

1908

 

107  Duhovno-naučno poznavanje čoveka

(19 predavanja u Berlinu)

1908-1909

 

108  Odgovori na svetska i životna pitanja kroz antropozofiju

(21 predavanje u raznim gradovima)

1908-1909

 

109  Princip spiritualne ekonomije u vezi sa pitanjem ponovnog utelovljenja

(23 predavanja u raznim gradovima, od toga 10 u Budimpešti)

1909

 

110  Duhovne hijerarhije i njihovo ogledanje u fizičkom svetu

(10 predavanja u Dizeldorfu)

1909

 

112  Jevanđelje po Jovanu u odnosu prema tri ostala jevanđelja,

naročito prema Jevanđelju po Luki

(14 predavanja u Kaselu)

1909

 

113  Istok u svetlosti zapada

(9 predavanja u Minhenu)

1909

 

114  Jevanđelje po Luki

(10 predavanja u Bazelu)

1909

 

115  Antropozofija – psihozofija – pneumatozofija

(12 predavanja u Berlinu)

1909-1911

 

116  Hristov impuls i razvoj Ja-svesti

(7 predavanja u Berlinu)

1909-1910

 

117  Dublje tajne postanka čovečanstva u svetlosti jevanđelja

(12 predavanja u raznim gradovima)

1909

 

118  Događaj Hristove pojave u eterskom svetu

(16 predavanja u raznim gradovima)

1910

 

119  Makrokosmos i mikrokosmos

(11 predavanja u Beču)

1910

 

120  Otkrivanja karme

(11 predavanja u Hamburgu)

1910

 

121  Misija pojedinih duša naroda

[11 predavanja u Kristijaniji (Oslo)]

1910

 

122  Tajne biblijskog stvaranja sveta

(11 predavanja u Minhenu)

1910

 

123  Jevanđelje po Mateju

(12 predavanja u Bernu)

1910

 

124  Putovanje u oblast Jevanđelja po Marku

(13 predavanja u Berlinu, Minhenu, Hanoveru i Koblencu)

1910-1911

 

125  Putevi i ciljevi duhovnog čoveka

(14 predavanja u raznim gradovima)

1910

 

126  Okultna istorija

(6 predavanja u Štutgartu)

1910-1911

 

127  Misija novog duhovnog otkrivenja

(16 predavanja u raznim gradovima)

1911

 

128  Okultna fiziologija

(9 predavanja u Pragu)

1911

 

129  Svetska čuda, duševni ispiti i duhovna otkrivenja

(11 predavanja u Minhenu)

1911

 

130  Ezoterično hrišćanstvo i duhovno vođstvo čovečanstva

(23 predavanja u raznim gradovima)

1911-1912

 

131  Od Isusa do Hrista

(11 predavanja u Karlsrueu)

1911

 

132  Evolucija sa stanovišta istinitosti

(5 predavanja u Berlinu)

1911

 

133  Zemaljski i kosmički čovek

(9 predavanja u Berlinu)

1911-1912

 

134  Svet čula i svet duha

(6 predavanja u Hanoveru)

1911-1912

 

135  Ponovno utelovljavanje i karma

(5 predavanja u Berlinu i Štutgartu)

1912

 

136  Duhovna bića u nebeskim telima i prirodnim carstvima

(11 predavanja u Helsingforsu)

1912

 

137  Čovek u svetlu okultizma, teozofije i filozofije

[10 predavanja u Kristijaniji (Oslo)]

1912

 

138  O inicijaciji. O večnosti i trenutku. O duhovnoj svetlosti i životnoj tami

(8 predavanja u Minhenu)

1912

 

139  Jevanđelje po Marku

(10 predavanja u Bazelu)

1912

 

140  Okultna istraživanja o životu između smrti i novog rođenja

(20 predavanja u raznim gradovima)

1912-1913

 

141  Život između smrti i novog rođenja u odnosu prema

kosmičkim činjenicama

(10 predavanja u Berlinu)

1912-1913

 

142  Bhagavad Gita i Pavlove poslanice

(5 predavanja u Kelnu)

1912-1913

 

143  Iskustva nadčulnog. Tri puta duše ka Hristu

(14 predavanja u raznim gradovima)

1912

 

144  Misterije istoka i hrišćanstva

(4 predavanja u Berlinu)

1913

 

145  Koju važnost ima čovekov okultni razvoja za njegove omotače (fizičko

telo, etersko telo, astralno telo) i za njegovo Sopstvo?

(10 predavanja u Den Hagu)

1913

 

146  Okultne osnove Bhagavad Gite

(9 predavanja u Helsingforsu)

1913

 

147  Tajne praga

(8 predavanja u Minhenu)

1913

 

148  Iz Akaša-istraživanja. Peto jevanđelje

(18 predavanja u raznim gradovima)

1913-1914

 

149  Hrist i duhovni svet. O traganju za svetim Gralom

(6 predavanja u Lajpcigu)

1913-1914

 

150  Svet duha i njegovo uviranje u fizičko postojanje

(10 predavanja u raznim gradovima)

1913

 

151  Ljudska i kosmička misao

(4 predavanja u Berlinu)

1914

 

152  Pripremni stupnjevi za Misteriju na Golgoti

(10 predavanja u raznim gradovima)

1913-1914

 

153  Unutrašnje biće čoveka i život između smrti i novog rođenja

(8 predavanja u Beču)

1914

 

154  Kako se stiče razumevanje za duhovni svet?

(7 predavanja u raznim gradovima)

1914

 

155  Hrist i ljudska duša

(10 predavanja u Kopenhagenu i Norkepingu)

1912-1914

 

156  Okultno čitanje i okultno slušanje

(11 predavanja u Dornahu i Bazelu)

1914

 

157  Sudbine ljudi i sudbine naroda

(14 predavanja u Berlinu)

1914-1915

 

157a  Obrazovanje sudbine i život posle smrti

(7 predavanja u Berlinu)

1915

 

158  Povezanost čoveka sa elementarnim svetom

(7 predavanja u raznim gradovima)

1912-1914

 

159  Tajna smrti

(15 predavanja u raznim gradovima)

1915

 

161  Putevi duhovnog saznanja i obnova umetničkog pogleda na svet

(13 predavanja u Dornahu)

1915

 

162  Pitanja umetnosti i života u svetlu duhovne nauke

(13 predavanja u Dornahu)

1915

 

163  Slučaj, neophodnost i predviđanje

(8 predavanja u Dornahu)

1915

 

164  Vrednost mišljenja za jedno čoveku dovoljno saznanje

(11 predavanja u Dornahu)

1915

 

165  Duhovno ujedinjenje čovečanstva kroz Hristov impuls

(13 predavanja u raznim gradovima)

1915-1916

 

166  Nužnost i sloboda u svetskim događajima i ljudskim delima

(5 predavanja u Berlinu)

1916

 

167  Sadašnje i prošlo u čovekovom duhu

(12 predavanja u Berlinu)

1916

 

168  Veza između živih i mrtvih

(8 predavanja u raznim gradovima)

1916

 

169  Biće sveta i Jastvo

(7 predavanja u Berlinu)

1916

 

170  Zagonetka čoveka. Duhovne pozadine ljudske istorije

(Kosmička i ljudska istorija, tom I – 15 predavanja u Dornahu)

1916

 

171  Unutrašnji impulsi razvoja čovečanstva. Gete i kriza devetnaestog veka

(Kosmička i ljudska istorija, tom II – 16 predavanja u Dornahu)

1916

 

172  Karma čovekovog poziva u nadovezivanju na Geteov život

(Kosmička i ljudska istorija, tom III – 10 predavanja u Dornahu)

1916

 

173  Vremensko-istorijska razmatranja. Karma neistinitosti – prvi deo

(Kosmička i ljudska istorija, tom IV – 13 predavanja u Dornahu i Bazelu)

1916

 

174  Vremensko-istorijska razmatranja. Karma neistinitosti – drugi deo

(Kosmička i ljudska istorija, tom V – 12 predavanja u Dornahu)

1917

 

174a  Srednja Evropa između istoka i zapada

(Kosmička i ljudska istorija, tom VI – 12 predavanja u Minhenu)

1914-1918

 

174b  Duhovne pozadine Prvog svetskog rata

(Kosmička i ljudska istorija, tom VII – 16 predavanja u Štutgartu)

1914-1921

 

175  Građa za saznanje Misterije na Golgoti

(17 predavanja u Berlinu)

1917

 

176  Istine razvoja čoveka i čovečanstva

Karma materijalizma

(17 predavanja u Berlinu)

1917

 

177  Spiritualne pozadine spoljašnjeg sveta

Pad duhova tame

(Duhovna bića i njihova delovanja, tom I – 14 predavanja u Dornahu)

1917

 

178  Individualna duhovna bića i njihovo delovanje u čovekovoj duši

(Duhovna bića i njihova delovanja, tom II – 9 predavanja u Sent Galenu,

Cirihu i Dornahu)

1917

 

179  Istorijska nužnost i sloboda.

Sudbinski uticaji iz sveta mrtvih

(Duhovna bića i njihova delovanja, tom III – 8 predavanja u Dornahu)

1917

 

180  Misterijske istine i božićni impulsi

Stari mitovi i njihovo značenje

(Duhovna bića i njihova delovanja, tom IV – 16 predavanja u Bazelu i

Dornahu)

1917-1918

 

181  Zemaljsko umiranje i svetski život. Antropozofski životni darovi.

Neophodnost svesti za sadašnjost i budućnost

(21 predavanje u Berlinu)

1918

 

182  Smrt kao životna promena

(7 predavanja u raznim gradovima)

1917-1918

 

183  Nauka o postanku čoveka

(9 predavanja u Dornahu)

1918

 

184  Polarnost trajnosti i razvoja u čovekovom životu

(15 predavanja u Dornahu)

1918

 

185  Istorijska simptomatologija

(9 predavanja u Dornahu)

1918

 

185a  Razvojno-istorijske osnove za formiranje socijalnog mišljenja

(8 predavanja u Dornahu)

1918

 

186  Osnovni socijalni zahtev našeg vremena – U promenjenoj

situaciji vremena

(12 predavanja u Dornahu i Bernu)

1918

 

187  Kako čovečanstvo može ponovo naći Hrista?

Trostruka senka života našeg vremena i nova Hristova svetlost

(8 predavanja u Bazelu i Dornahu)

1918-1919

 

188  Geteanizam, preobražajni impuls i misao vaskrsenja

(12 predavanja u Dornahu)

1919

 

189  Socijalno pitanje kao pitanje svesti

(Duhovne pozadine socijalnog pitanja, tom I – 8 predavanja u Dornahu)

1919

 

190  Impulsi prošlosti i budućnosti u socijalnim događanjima

(Duhovne pozadine socijalnog pitanja, tom II – 12 predavanja u

Dornahu)

1919

 

191  Socijalno razumevanje iz duhovno-naučnog saznanja

(Duhovne pozadine socijalnog pitanja, tom III – 15 predavanja u

Dornahu)

1919

 

192  Duhovno-naučna obrada socijalnih i pedagoških pitanja

(17 predavanja u Štutgartu)

1919

 

193  Unutrašnji aspekt socijalne zagonetke

(10 predavanja u Cirihu, Bernu, Hajdenhajmu i Berlinu)

1919

 

194  Misija arhanđela Mihajla

(12 predavanja u Dornahu)

1919

 

195  Svetski Silvester i Novogodišnje misli

(5 predavanja u Štutgartu)

1919-1920

 

196  Duhovne i socijalne promene u razvoju čovečanstva

(18 predavanja u Dornahu)

1920

 

197  Suprotnosti u razvoju čovečanstva

(11 predavanja u Štutgartu)

1920

 

198  Lekoviti činioci za socijalni organizam

(17 predavanja u Dornahu i Bernu)

1920

 

199  Duhovna nauka kao saznanje osnovnih impulsa socijalnog oblikovanja

(17 predavanja u Dornahu i Berlinu)

1920

 

200  Nova duhovnost i doživljaj Hrista dvadesetog veka

(7 predavanja u Dornahu)

1920

 

201  Slaganja između mikrokosmosa i makrokosmosa

Čovek – jedan hijeroglif svemira

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom I – 16 predavanja u

Dornahu)

1920

 

202  Most između svetske duhovnosti i čovekovog fizičkog

Traganje za novom Izis, božanskom Sofijom

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom II – 16 predavanja u

Dornahu, Bernu i Bazelu)

1920

 

203  Odgovornost čoveka za razvoj sveta kroz njegovu duhovnu povezanost

sa planetom Zemljom i sa zvezdama

(Čovek u njegovoj poveznosti sa kosmosom, tom III – 18 predavanja u

Štutgartu, Dornahu i Den Hagu)

1921

 

204  Perspektive razvoja čovečanstva

Materijalistički saznajni impuls i zadatak antropozofije

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom IV – 17 predavanja u

Dornahu)

1921

 

205  Čovekovo postajanje, duša sveta i duh sveta – prvi deo:

Čovek kao telesno-duševno biće u njegovom odnosu prema svetu

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom V – 13 predavanja u

Štutgartu, Bernu i Dornahu)

1921

 

206  Čovekovo postajanje, duša sveta i duh sveta – drugi deo:

Čovek kao duhovno biće u istorijskom nastajanju

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom VI – 11 predavanja u

Dornahu)

1921

 

207  Antropozofija kao kosmozofija – prvi deo:

Karakteristike čovekovog bića u zemaljskom i kosmičkom području

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom VII – 11 predavanja u

Dornahu)

1921

 

208  Antropozofija kao kosmozofija – drugi deo:

Oblikovanje čoveka kao rezultat kosmičkih delovanja

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom VIII – 11 predavanja u

Dornahu)

1921

 

209  Nordijski i srednjoevropski duhovni impulsi

Praznik pojave Hrista

(Čovek u njegovoj povezanosti sa kosmosom, tom IX – 11 predavanje u

raznim gradovima)

1921

 

210  Stare i nove metode posvećenja

(14 predavanja u Dornahu, Manhajmu i Breslau)

1922

 

211  Misterija Sunca i misterija smrti i vaskrsenja

Egzoterično i ezoterično hrišćanstvo

(12 predavanja u raznim gradovima)

1922

 

212  Čovekov duševni život i duhovne težnje u povezanosti sa razvojem sveta

i Zemlje

(9 predavanja u Dornahu)

1922

 

213  Pitanja čoveka i odgovori sveta

(13 predavanja u Dornahu)

1922

 

214  Tajna Triniteta

(11 predavanja u Dornahu, Oxfordu i Londonu)

1922

 

215  Filozofija, kosmologija i religija u antropozofiji

„francuski kurs“

(10 predavanja u Dornahu)

1922

 

216  Osnovni impulsi svetsko-istorijskog postajanja čovečanstva

(8 predavanja u Dornahu)

1922

 

217  Duhovno dejstvujuće snage u zajedničkom životu stare i mlade

generacije

(13 predavanja u Štutgartu)

1922

 

217a  Saznanje – zadatak omladine

1920-1924

 

218  Duhovne povezanosti u oblikovanju čovekovog organizma

(16 predavanja u raznim gradovima)

1922

 

219  Odnos zvezdanog sveta prema čoveku i čoveka prema zvezdanom

svetu

(12 predavanja u Dornahu)

1922

 

220  Živo saznavanje prirode. Intelektualni pad u greh i spiritualno podizanje

(12 predavanja u Dornahu)

1923

 

221  Zemaljsko znanje i nebesko saznanje

(9 predavanja u Dornahu)

1923

 

222  Impulsiranje svetsko-istorijskih događanja kroz duhovne moći

(7 predavanja u Dornahu)

1923

 

223  Godišnji tok kao proces disanja Zemlje i četiri velika praznika

Antropozofija i ljudska narav

(9 predavanja u Dornahu i Beču)

1923

 

224  Ljudska duša u njenoj povezanosti sa božansko-duhovnim

individualnostima

(11 predavanja u raznim gradovima)

1923

 

225  Tri perspektive antropozofije

(12 predavanja u Dornahu)

1923

 

226  Čovekovo biće, čovekova sudbina i razvoj sveta

[7 predavanja u Kristijaniji (Oslo)]

1923

 

227  Saznanje inicijacije

(13 predavanja u Penmenmoru)

1923

 

228  Nauka inicijacije i saznanje zvezda

(8 predavanja u raznim gradovima)

1923

 

229  Sadoživljavanje toka godine u četiri kosmičke imaginacije

(6 predavanja u Dornahu i Štutgartu)

1923

 

230  Čovek kao sazvuk stvaralačke, delotvorne i oblikujuće svetske Reči

(12 predavanja u Dornahu)

1923

 

231  Nadčulni čovek, antropozofski obuhvaćen

(7 predavanja u Den Hagu)

1923

 

232  Oblikovanje misterija

(14 predavanja u Dornahu)

1923

 

233  Svetska istorija u antropozofskom osvetljenju i kao osnova

za saznanje čovekovog duha

(9 predavanja u Dornahu)

1923

 

233a  Misterijska mesta Srednjeg veka

(10 predavanja u Dornahu)

1924

 

234  Antropozofija. Rezime posle dvadeset jedne godine

(9 predavanja u Dornahu)

1924

 

235  Ezoterična razmatranja karmičkih povezanosti, tom I

(12 predavanja u Dornahu)

1924

 

236  Ezoterična razmatranja karmičkih povezanosti, tom II

(17 predavanja u Dornahu)

1924

 

237  Ezoterična razmatranja karmičkih povezanosti, tom III:

Karmičke povezanosti Antropozofskog pokreta

(11 predavanja u Dornahu)

1924

 

238  Ezoterična razmatranja karmičkih povezanosti, tom IV:

Duhovni život sadašnjice u povezanosti sa Antropozofskim

pokretom

[10 predavanja i 1 govor (poslednji govor) u Dornahu]

1924

 

239  Ezoterična razmatranja karmičkih povezanosti, tom V

(16 predavanja u Pragu, Parizu i Breslau)

1924

 

240  Ezoterična razmatranja karmičkih povezanosti, tom VI

(15 predavanja u raznim gradovima)

1924

 

243  Svest posvećenih

(11 predavanja u Torkiu)

1924

 

245  Uputstva za ezoterično školovanje

1903-1913

 

 

         Spisi i predavanja o istoriji Antropozofskog pokreta

                          i Antropozofskog društva

253  Problem zajedničkog života u Antropozofskom društvu. O krizi

u Dornahu od 1915. godine

(7 predavanja u Dornahu)

1915

 

254  Okultni pokret u devetnaestom veku i njegov odnos prema

svetskoj kulturi

(13 predavanja u Dornahu)

1915

 

255b  Antropozofija i njeni protivnici 1919 –1921

(Dva predavanja za članove, šest javnih predavanja i različite

završne reči i saopštenja u raznim gradovima)

1919-1921

 

257  Antropozofsko formiranje zajednice

(10 predavanja u Štutgartu i Dornahu)

1923

 

258  Istorija i uslovi Antropozofskog pokreta prema

Antropozofskom društvu

(8 predavanja u Dornahu)

1923

 

259  Sudbinska 1923. godina u istoriji Antropozofskog društva

(govori – skupovi – dokumenti, januar-decembar 1923)

 

260  Božićno zasedanje sa osnivanjem Opšteg antropozofskog društva

1923/24, Dornah

 

260a  Konstitucija Opšteg antropozofskog društva i Slobodne škole

za duhovnu nauku.

Ponovna izgradnja Geteanuma

1924-1925

 

261  Naši mrtvi

Govori, sećanja i meditativne izreke 1906-1924,

sa dva predavanja u Kaselu 1914

 

262  Rudolf Štajner / Marija Štajner-fon Sivers:

Prepiska i dokumenti 1901-1925

 

263/1  Rudolf Štajner / Edit Merion: Prepiska

(Pisma – izreke – skice, 1912-1924)

 

264  O istoriji i iz sadržaja prvog odeljka ezoterične škole 1904-1914

(pisma, dokumenti i predavanja)

 

265  O istoriji i iz sadržaja saznajno-kultnog odeljka ezoterične škole

1904-1914

(Pisma, dokumenti i predavanja 1906-1914 i saznajno-kultni rad

1921-1924)

 

266  Iz sadržaja ezoteričnih časova

 

266/1  Tom I: 1904-1909

 

266/2  Tom II: 1910-1912

 

266/3  Tom III: 1913 i 1914; 1920-1923

 

267  Duševne vežbe – tom I

(Vežbe sa reč- i simbol-meditacijama za metodičan razvoj

viših saznajnih snaga, 1904-1924)

 

268  Mantričke izreke. Duševne vežbe – tom II, 1903-1925

 

269  Ritualni tekstovi za svečanosti slobodne hrišćanske religijske nastave

1919

 

270  Ezoterična obuka za Prvi razred Slobodne visoke škole

I-IV  za duhovnu nauku na Geteanumu 1924

(19 sati i 7 ponovljenih sati održanih u Dornahu 1924, kao i 4

pojedinačna sata odražana u Pragu, Bernu i Londonu 1924)

 

 

         III. Predavanja i kursevi iz pojedinih oblasti života

                Predavanja o umetnosti

271  Umetnost i saznanje umetnosti

(9 predavanja u raznim gradovima)

1888-1921

 

272  Duhovno-naučna tumačenja Geteovog „Fausta“

(Tom I – 15 predavanja u raznim gradovima)

1910-1916

 

273  Duhovno-naučna tumačenja Geteovog „Fausta“

(Tom II – 12 predavanja u Dornahu i jedno predavanje u Pragu)

1916-1919

 

274  Govori o starim narodnim božićnim igrama

(18 govora uz izvođenje božićnih igara u Dornahu)

1915-1924

 

275  Umetnost u svetlu misterijske mudrosti

(8 predavanja u Dornahu)

1914-1915

 

276  Umetničko u svojoj svetskoj misiji

[8 predavanja u Kristijaniji (Oslo) i Dornahu]

1923

 

 

              Predavanja o euritmiji

277  Euritmija – Objava duše koja govori

(Govori uz izvođenje euritmijskih predstava, 1918-1924)

 

277a  Nastajanje i razvoj euritmije

1908-1924

 

278  Euritmija kao vidljivo pevanje

(8 predavanja u Dornahu)

1924

 

279  Euritmija kao vidljivi govor

(17 predavanja u Dornahu i Penmenmoru)

1922-1924

 

 

             Predavanja o oblikovanju govora

280  Rudolf Štajner / Marija Štajner-fon Sivers:

Metodika i biće oblikovanja govora

1919-1924

 

281  Rudolf Štajner / Marija Štajner-fon Sivers:

Umetnost recitovanja i deklamovanja

(14 predavanja i govora u raznim gradovima)

1912-1923

 

282  Rudolf Štajner / Marija Štajner-fon Sivers:

Oblikovanje govora i dramska umetnost

(19 predavanja u Dornahu)

1921-1924

 

 

                   Predavanja o muzici

283  Biće muzikalnog i doživljaj tona u čoveku

(8 predavanja u raznim gradovima)

1906-1923

 

 

         Predavanja o oblikotvornim umetnostima i arhitekturi

284  Slike okultnih pečata i stubova

(14 predavanja u raznim gradovima)

1907-1923

 

286  Putevi ka novom stilu gradnje

(8 predavanja u Berlinu i Dornahu)

1911-1924

 

287  Građevina u Dornahu kao znamen istorijskog postanka i umetnički

preobražavajućeg impulsa

(5 predavanja u Dornahu)

1914

 

289  Građevna misao Geteanuma

Tom I: tekst

1920-1921

 

290  Građevna misao Geteanuma

Tom II: slike

1920-1921

 

291  O biću boja

(12 predavanja u Dornahu)

1914-1924

 

291a  Saznanje boja

1894-1925

 

 

               Predavanja o istoriji umetnosti

292  Istorija umetnosti kao odraz unutrašnjih duhovnih impulsa

Tom I: tekst

Tom II: slike

1916-1917

 

 

              Predavanja o vaspitanju

293  Opšte poznavanje čoveka kao osnova pedagogije (I)

(14 predavanja u Štutgartu)

1919

 

294  Umetnost vaspitanja. Metodsko-didaktički (II)

(14 predavanja u Štutgartu)

1919

 

295  Umetnost vaspitanja. Savetovanja o seminarima i predavanja

o nastavnom planu (III)

(15 savetovanja i 3 predavanja u Štutgartu)

1919

 

296  Vaspitanje kao socijalno pitanje

(6 predavanja u Dornahu)

1919

 

297  Ideja i praksa Waldorfske škole

(10 predavanja u raznim gradovima)

1919-1920

 

297a  Vaspitanje za život

(5 predavanja u raznim gradovima)

1921-1924

 

298  Rudolf Štajner u Waldorfskoj školi

(Predavanja i govori za decu, roditelje i učitelje Waldorfske škole

u Štutgartu)

1919-1924

 

299  Duhovno-naučna razmatranja govora

(6 predavanja u Štutgartu)

1919-1920

 

300  Sastanci sa učiteljima slobodne Waldorfske škole 1919-1924

a-c  Tom I, Tom II, Tom III

 

301  Obnavljanje pedagoško-didaktičke umetnosti kroz duhovnu nauku

(14 predavanja u Bazelu)

1920

 

302  Saznanje čoveka i oblikovanje nastave

(8 predavanja u Štutgartu)

1921

 

302a  Vaspitanje i nastava iz saznanja čoveka

(9 predavanja u Štutgartu)

1920-1923

 

303  Zdrav razvoj čovekovog bića

(16 predavanja u Dornahu)

1921-1922

 

304  Vaspitne i nastavne metode na antropozofskoj osnovi

(9 predavanja u raznim gradovima)

1921-1922

 

304a  Antropozofsko poznavanje čoveka i pedagogija

(9 predavanja u raznim gradovima)

1923-1924

 

305  Osnovne duhovno-duševne snage umetnosti vaspitanja

(12 predavanja u Oxfordu)

1922

 

306  Pedagoška praksa sa stanovišta duhovno-naučnog saznanja čoveka

(8 predavanja u Dornahu)

1923

 

307  Sadašnji duhovni život i vaspitanje

[14 predavanja u Ilkleju (Jorkšir)]

1923

 

308  Metodika obučavanja i životni uslovi vaspitavanja

(5 predavanja u Štutgartu)

1924

 

309  Antropozofska pedagogija i njene pretpostavke

(5 predavanja u Bernu)

1924

 

310  Pedagoška vrednost saznanja čoveka i kulturna vrednost pedagogije

(10 predavanja u Arnhajmu, Holandija)

1924

 

311  Umetnost vaspitavanja iz shvatanja čovekove biti

(7 predavanja u Torkiu, Engleska)

1924

 

 

            Predavanja o medicini

312  Duhovna nauka i medicina

(20 predavanja u Dornahu)

1920

 

313  Duhovno-naučna stanovišta za terapiju

(9 predavanja u Dornahu)

1921

 

314  Fiziološki-terapeutsko na temelju duhovne nauke. Terapija i higijena

(12 predavanja u Dornahu i Štutgartu)

1920-1924

 

315  Zdravstvena euritmija

(8 predavanja u Dornahu i Štutgartu)

1921-1922

 

316  Meditativna razmatranja i uputstva za produbljenje umetnosti lečenja

(13 predavanja u Dornahu)

1924

 

317  Zdravstveno-pedagoški kurs

(12 predavanja u Dornahu)

1924

 

318  Zajedničko delovanje lekara i dušebrižnika

(Kurs pastoralne medicine, 11 predavanja u Dornahu)

1924

 

319  Antropozofsko saznanje čoveka i medicina

(11 predavanja u raznim gradovima)

1923-1924

 

 

            Predavanja o prirodnoj nauci

320  Duhovno-naučni impulsi za razvoj fizike, I

(prvi prirodno-naučni kurs, 10 predavanja u Štutgartu)

1919-1921

 

321  Duhovno-naučni impulsi za razvoj fizike, II

(drugi prirodno-naučni kurs, 14 predavanja u Štutgartu)

1920

 

322  Granice prirodnog saznanja

(8 predavanja u Dornahu)

1920

 

323  Odnos različitih prirodno-naučnih oblasti prema astronomiji

(treći prirodno-naučni kurs, 18 predavanja u Štutgartu)

1921

 

324  Posmatranje prirode, eksperiment, matematika i saznajni stepeni

duhovnog istraživanja

(8 predavanja u Štutgartu)

1921

 

324a  Četvrta dimenzija

(8 predavanja u Berlinu)

1905-1908

 

325  Prirodna nauka i svetsko-istorijski razvoj čovečanstva od starog doba

(6 predavanja u Dornahu i Štutgartu)

1921

 

326  Momenat nastanka prirodne nauke u svetskoj istoriji i njen dalji razvoj

(9 predavanja u Dornahu)

1922-1923

 

 

          Predavanja o poljoprivredi

327  Duhovno-naučne osnove za napredovanje poljoprivrede

(Poljoprivredni kurs, 9 predavanja u Kobervicu i Dornahu)

1924

 

 

         Predavanja o socijalnom životu i o tročlanosti socijalnog organizma

328  Socijalno pitanje

(6 predavanja u Cirihu)

1919

 

329  Oslobođenje čovekovog bića kao temelj novog socijalnog oblikovanja

(9 predavanja u Bazelu, Bernu i Winterturu)

1919

 

330  Novo oblikovanje socijalnog organizma

(14 predavanja u Štutgartu)

1919

 

331  Saveti u preduzeću i socijalizacija

Štutgart, 1919

 

332a  Socijalna budućnost

(6 predavanja u Cirihu)

1919

 

333  Sloboda mišljenja i socijalne snage

(6 predavanja u Ulmu, Berlinu i Štutgartu)

1919

 

334  Od jedinstvene države do tročlanog socijalnog organizma

(11 predavanja u raznim švajcarskim gradovima)

1920

 

335  Kriza sadašnjice i put ka zdravom mišljenju

(10 predavanja u Štutgartu)

1920

 

337a  Socijalne ideje – socijalna stvarnost – socijalna praksa, tom I

Štutgart, 1919-1920

 

337b  Socijalne ideje – socijalna stvarnost – socijalna praksa, tom II

Dornah, 1920-1921

 

338  Kako se deluje za impuls tročlanstva socijalnog organizma?

(12 predavanja u Štutgartu)

1921

 

339  Antropozofija, socijalno tročlanstvo i govorna umetnost

(6 predavanja u Dornahu)

1921

 

340  Nacionalno-ekonomski kurs, tom I

(14 predavanja u Dornahu)

1922

 

341  Nacionalno-ekonomski seminar, tom II

(6 savetovanja sa učesnicima „Nacionalno-ekonomskog kursa“)

1922

 

 

           Predavanja i kursevi o hrišćansko-religioznom delovanju

342  Predavanja i kursevi o hrišćansko-religioznom delovanju, I

Antropozofske osnove za obnovljeno hrišćansko-religiozno delovanje

(6 predavanja i 2 savetovanja u Štutgartu)

1921

 

343  Predavanja i kursevi o hrišćansko-religioznom delovanju, II

Spiritualno saznavanje – religiozno osećanje – kultno delanje

(29 predavanja u Dornahu)

1921

 

344  Predavanja i kursevi o hrišćansko-religioznom delovanju, III

Predavanja pri osnivanju Zajednice hrišćana

(19 predavanja u Dornahu)

1922

 

345  Predavanja i kursevi o hrišćansko-religioznom delovanju, IV

O biću dejstvujuće Reči

(4 predavanja u Štutgartu)

1923

 

346  Predavanja i kursevi o hrišćansko-religioznom delovanju, V

Apokalipsa i delovanje sveštenika

(18 predavanja u Dornahu)

1924

 

 

           Predavanja za radnike na Geteanumu

347  Saznanje čovekovog bića prema telu, duši i duhu.

O ranijim stanjima Zemlje

(10 predavanja u Dornahu, tom I)

1922

 

348  O zdravlju i bolesti

Osnove duhovno-naučnog učenja o čulima

(18 predavanja u Dornahu, tom II)

1923

 

349  O životu čoveka i Zemlje

O biću hrišćanstva

(13 predavanja u Dornahu, tom III)

1923

 

350  Ritmovi u kosmosu i u čovekovom biću

Kako se dolazi do gledanja duhovnog sveta?

(16 predavanja u Dornahu, tom IV)

1923

 

351  Čovek i svet. Dejstvo duha u prirodi

O biću pčela

(15 predavanja u Dornahu, tom V)

1923

 

352  Priroda i čovek u duhovno-naučnom razmatranju

(10 predavanja u Dornahu, tom VI)

1924

 

353  Istorija čovečanstva i pogledi na svet prosvećenih naroda

(17 predavanja u Dornahu, tom VII)

1924

 

354  Stvaranje sveta i čoveka

Zemaljski život i uticaj zvezda

(14 predavanja u Dornahu, tom VIII)

1924

 

 

Izvornik: Katalog des Gesamtwerks–Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Schweiz

  Preveo Siniša Nikolić 

Copyright © 2000-2024 by WORT