Collins

 

      U ovom odeljku negujemo sećanje na individualnost          Mabel Collins (1851-1927)

Mabel Collins je bila rođena 1851. god. kao ćerka jednog matematičara i pisca na britanskom ostrvu Guernsey na obali Normandije. Pisala je romane sa okultnim temama kao što su Flita – prava istorija jedne crnomagičarke ili Kraljica lotosa. Neko vreme je bila saradnica H. P. Blavatsky. 1909. se upoznaje sa duhovnom naukom R. Steinera. 1913. lični susret sa njim u Londonu. Zajedno sa D. N. Dunlopom delovala je u teozofskoj loži Svetlost na putu. Mabel Collins je umrla 31. marta 1927. u Gloucesteru.

 

  • Mabel Collins:  Svetlost na putu (1, 2, 3, 4, 5, …)

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 by Metaphysica