Friedrich Rittelmeyer (1872-1938): Na moje pitanje, šta bi mogli da učinimo, da bismo se pripremili za slične doživljaje, kao npr. za onaj koji je imao Pavle pred Damaskom, R. Steiner je odgovorio: „To je moguće tek, ako se Hrist doživi u toku (u hodu) godine.“

Забележите сталну везу.

Оставите одговор