1911.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1911. godine

 

 

  • Wiesbaden, 7. januar 1911.  Delovanje moralnih osobina na karmu
  • Berlin, 12. januar 1911.  Nasleđena sklonost, sposobnost i vaspitanje čoveka
  • Berlin, 19. januar 1911.  Zarathustra
  • Berlin, 16. februar 1911.  Hermes
  • Strassburg, 18. februar 1911.  Suština hrišćanstva
  • Zürich, 24. februar 1911.  Duhovna nauka i čovekova budućnost
  • Hannover, 26. decembar 1911.  Rođenje Sunčevog duha kao duha Zemlje

 

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT