Vrline

                                                                                                                                    M  e  s  e  č  n  e    v  r  l  i  n  e

 

Vrlina za ovaj mesec:

Istrajnost – postaje vernost

3. Blizanci: istrajnost postaje vernost.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: ruke

Vredne šake i ruke su praslika istrajnosti i pouzdanosti. Ništa ne obećavati, što se ne
može ispuniti – na jednoj strani ostati iz ljubavi prema njoj, dok nije učinjena –
unapređuje sposobnost istrajnosti, ali takođe zdravlje ruku i šaka.

(21. maja do 1. jula)

************************************************************************************

Unutrašnja ravnoteža – postaje napredak

2. Bik: unutrašnja ravnoteža postaje napredak.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: grkljan i štitna žlezda

Govorenje se obrazuje u ranom detinjstvu kroz oponašanje: kroz slušanje kako govore
ljudi u okolini. Ako odrastao čovek vežba vrlinu slušanja time što on svoje vlastito
mišljenje ostavi po strani, što unutrašnje postane miran, dovede sebe u duševnu
ravnotežu koja je potrebna da bi se moglo dobro slušati, tako on uči ne samo da
jasnije i smislenije govori, već neguje i regiju grkljana, konačno štitnu žlezdu, čija
funkcija se reguliše i ojačava kroz duševno, ako se radi na svojoj unutrašnjoj
ravnoteži. Ova unutrašnja ravnoteža potpomaže pak i vrlinu razvojne kompetencije, to
jest daljeg idenja, sposobnosti samooslobađanja, napredovanja u razvoju.

(od 21. aprila do 1. juna)

************************************************************************************

Devocija – postaje snaga žrtvovanja

1. Ovan: devocija postaje snaga žrtvovanja.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: mozak i čulni organi

Devocija, to jest pobožnost, priznavanje vrednosti i poštovanje su još od starih
vremena pra-vrline unutrašnjeg puta. One nam pomažu da razvijemo životni
stav, koji svakom živom biću priznaje pravo na postojanje i iskazuje mu
respekt i uvažavanje. To je jedno sasvim pozitivno osećanje, koje dušu
zadovoljava i hrani je. Jer šta ja mogu da vrednujem, to takođe mogu da
doživim kao obogaćivanje. Ko ovu vrlinu vežba radi nje same, doživljava, kako
se iz toga razvija snaga žrtvovanja – to znači sposobnost da se drugi aktivno
podrže i potpomognu takvi kakvi jesu, umesto što se u odnosima i vezama
primarno gleda na vlastitu prednost.

(od 21. marta do 1. maja)

************************************************************************************

Velikodušnost – postaje ljubav

12. Ribe: velikodušnost postaje ljubav.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: stopala

Velikodušnost je suvereno čovekovo držanje. Ona obuhvata sve: ljudsku veličinu u
svakoj formi – ali takođe hrabrost, da se ovo držanje (stav) vežba i živi. Na šta se
može orijentisati, ako se hoće da uči ova vrlina? I ovde je organ pripadanja jedan
učitelj: naša stopala. Stopalo je organ čovekovog tela, koji je najranije primio tipičnu
ljudsku formu. Iz paleontologije mi znamo, da su glave naših ljudskih preteča

izgledale još slične životinji-majmunu, kada je stopalo već imalo svoju specifičnu
ljudsku građu – stečenu na uspravnom hodu. Ko svesno vežba da ide uspravno, kako
se to npr. čini u trodelnom koračanju u euritmiji, doživi sebe ljudskim. Velikodušni
ljudi prepoznaju se takođe po hodu. Razmišljati o ljubavi i o tome, zašto ona može
biti realizovana tek na tlu velikodušnosti, jeste drugo pomoćno sredstvo da bi se
upoznala ova obuhvatna ljudska vrlina i da bi se uvežbavala.

(od 21. februara – 1. aprila)

************************************************************************************

Ćutljivost – postaje meditativna snaga

11. Vodolija: ćutljivost postaje meditativna snaga.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: golenica, lista (na nozi)

Vrlina ćutljivosti, odnosno diskrecije ima visok socijalni prestiž. Na njoj se posebno
jasno može videti, da se neka vrlina može vežbati takođe zbog imidža, to znači zbog
vlastite prednosti i bolje socijalne prihvaćenosti. Samo ako je motivacija za vežbanje
utemeljena u samoj vrlini, uz to se razvija meditativna snaga. Listovi omogućuju i
stabilizuju siguran uspravan položaj. 
Oni su tihi pratioci sudbine.

(od 21. januara – 1. marta)

************************************************************************************

Hrabrost – postaje snaga izbavljenja

10. Jarac: hrabrost postaje snaga izbavljenja.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: koleno

Vrlina hrabrosti ima mnogo lica. Ljudi mogu u nekoj oblasti da izgledaju veoma
hrabri, a u nekoj drugoj ekstremno uzdržani ili štaviše bojažljivi. Klečanje je stav
istinske hrabrosti poniznosti, hrabrosti da se služi, da se približi nečem višem.
Hrabrost prema unutra i prema spolja ipak se razvija samo, ako se oslobodimo od
pritiskanja prava, konvencija i zavisnosti. Ko vežba ovu hrabrost, doživljava
oslobođenje i izbavljenje.

(od 21. decembra do 1. februara)

************************************************************************************

Kontrola mišljenja – postaje osećanje istine

9. Strelac: kontrola mišljenja postaje osećanje istine.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: butina, stegno

Ko pazi na svoje misli, posmatra njihov tok i kontroliše ih, i time što sebi polaže
račun o tome, jača istovremeno svoje osećanje istine. On takođe doživi da je mišljenje
naporno, da mu je potrebna koncentracija. Ko se napregne, koncentriše se na nešto, taj
može pri tom da doživi kako se time napregne čitav sistem muskulature. Najveći i
najjači paket mišića je muskulatura butine.

(od 21. novembra do 1. januara)

************************************************************************************

Strpljenje – postaje uvid

8. Škorpija: strpljenje postaje uvid.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: polni organi (organi za rasplođavanje)

Koja vrlina podržava ophođenje sa seksualnošću koja je dostojna čoveka? Odgovor je
jednostavan: strpljenje. Strpljenje znači, moći čekati, dok neka situacija ne sazri. Učiti
se opažati, šta je potrebno situaciji, drugom čoveku. U to takođe spada, biti iskren
prema sebi, i znati, šta se od drugog očekuje ili ne očekuje. Kroz to se postiže dublji
uvid, drugačiji stav, više razumevanja. To vodi do veze dostojne čoveka. Seksualnost
potrebuje ugrađivanje u neku ljudsku vezu – postane li ona svrha samoj sebi, tako
nastaje opasnost da ta veza pre ili kasnije dobije neljudsko obojenje.

(od 21. oktobra do 1. decembra)

************************************************************************************

Zadovoljstvo – postaje mirnoća

7. Vaga: zadovoljstvo postaje mirnoća.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: kukovi

„Zadovoljstvo – to bi dakako pomoglo, gde sam Bog ne može da pomogne.“ Tako
piše pesnik Friedrich Hölderlin u svom delu „Hyperion“. Zadovoljstvo (zadovoljnost)
je jedna naročito teška vrlina, pošto ima toliko toga od čega ljudi pate, toliko toga što
krivo ide među ljudima, da ne kažemo katastrofalno. I sami takođe često imamo
razlog da sa Goetheom kažemo: „O srećan je ko se još može nadati da izroni iz tog
mora zablude … Što se nema, to je baš potrebno – a što se ima, to ne može biti
potrebno…“ Ko ipak vežba da oseti zadovoljstvo na mestima gde se u malom nešto
postigne, npr. biti budan i zahvalan zbog toga što slobodno možemo da dišemo, što
imamo dovoljno da jedemo, što imamo krov iznad glave – ili nam u pravo vreme dođe
dobra pomisao – zatim što nismo propustili voz, nismo imali automobilsku nesreću
itd., taj razvija takođe vrlinu mirnoće u promenljivim situacijama života. Time sistem
organa kukova dobija na jačini, i to omogućuje i stabilizuje ravnotežu pri kretanju.

(od 21. septembra do 1. novembra)

************************************************************************************

Uljudnost – postaje otkucaj srca

6. Devica: uljudnost postaje otkucaj srca.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: probavni organi

Uljudnost (učtivost) je vrlina prijateljske uzdržanosti, koja se trudi oko odgovarajućeg
odnosa prema određenom čoveku ili nekoj društvenoj situaciji. Tačno to pak rade
probavni organi, ako hranljivim namirnicama iznesu u susret mnoštvo enzima i
probavnih sokova koji se koriste da bi se dolazeća hrana što bolje preradila. Ako se
ova vrlina vežba, na taj način može nastati nova forma takta, koja nema posla sa
proračunavanjem ili sa konvencijama, već je izraz čiste srčanosti: otkucaj srca.

(od 21. avgusta do 1. oktobra)

************************************************************************************

Sažaljenje – postaje sloboda

5. Lav: sažaljenje postaje sloboda.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: srce i cirkulacija

Empatija i sažaljenje su vrline srca – ali i duševni i karakterni kvaliteti koji jačaju srce
i delatnost cirkulacije. Sposobnost slobode nastaje kroz okretanje ka drugom (čoveku)
radi njegove volje. Samo se tada postaje slobodan od vlastite koristi ili projekcija
ličnih simpatija i antipatija. Postati slobodan od samog sebe i postati slobodan za to

što se hoće zbog same stvari – to su oba aspekta ove vrline, koja izrasta iz pravog
saosećanja i sažaljenja.

(od 21. jula do 1. septembra)

************************************************************************************

Nesebičnost – postaje katarza /
Oplemenjivanje duše

4. Rak: nesebičnost postaje katarza / oplemenjivanje
duše.

Povezanost organa, koji time biva regulisan: grudni koš

Ko studira grudni koš i glavni sistem njegovih organa: srce, pluća, jednjak i dušnik
dobija istinsku sliku vrline nesebičnosti: Jer šta se pri tom pokazuje? Da nesebičnost
nema ništa zajedničko sa predavanjem sebe ili sa ulogom žrtve. Mnogo više se baš
suprotno vidi u toj slici: Ko je nesebičan, taj može da izvrši nešto nesebično, on već
ima to što mu je nužno za vlastite potrebe – i zbog toga veći deo onoga što uradi može
da bude iskorišćeno za dobro celine. On živo učestvuje u tome i raduje se napretku
istog, oseća da je time darivan. U ovom smislu je glavni rad ovih organa u
posredovanju (sprovođenju) onoga što je potrebno drugim organima. Zato oni bivaju
ojačani, ako se posvetimo negovanju ove vrline. Sprovodi li se ova vežba uvek
iznova, iz toga se obrazuje i druga vrlina. Oplemenjivanje duše od prejakog
preporučivanja sebe.

(od 21. juna do 1. avgusta)

************************************************************************************

 

* Objašnjenje uz mesečne vrline:

O dvanaest vrlina u povezanosti sa Zodijakom i odgovarajućim mesecima Rudolf Steiner je u jednom privatnom razgovoru saopštio, da je H. P. Blavatsky bila ta koja je dala pripadnost vrlina određenim mesecima. Dr. Steiner je to kasnije i potvrdio, ali je izveo dodatne dopune. Rekao je: „Ako se savesno vežbaju ove vrline, iz toga će se vremenom pojaviti nove snage i sposobnosti.“  Naposletku je Dr. Steiner kazao: „Počnite se vežbanjem neke vrline uvek na 21. prethodnog meseca i vežbajte istu do posle sledećeg 1., tako se dakle mora vežbati: devocija od 21. marta do 1. maja, itd. Ovde ne treba obraćati pažnju na presecanja sa datumima u Zodijaku. Znači, u aprilu se vežba devocija itd. i počne se kao što je rečeno uvek na 21. prethodnog meseca.“

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT