1918.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1918. godine

 

 

  • Dornach, 13. januar 1918.  Polarnost između života glave i života srca
  • Berlin, 22. januar 1918.  Sadašnji položaj duhovne nauke
  • Berlin, 24. januar 1918.  Cilj i suština duhovnog istraživanja
  • Berlin, 7. februar 1918.  Čovek kao duhovno i duševno biće
  • München, 19. februar 1918.  O euritmiji
  • Berlin, 21. februar 1918.  Goethe kao otac duhovnog istraživanja
  • Dornach, 31. decembar 1918.  Eterski život u čovekovim mislima i u prirodi

 

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT