1921.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1921. godine

 

 

  • Stuttgart, 1. januar 1921.  Tri hrišćanska praznika
  • Stuttgart, 4. januar 1921.  Duhovno-naučni rezultati i životna praksa
  • Basel, 26. januar 1921.  O sintetičkoj geometriji
  • Dornach, 29. januar 1921.  Povezanost čoveka sa Zemljom i zvezdanim svetom
  • Basel, 31. januar 1921.  Zadatak Goetheanuma u Dornachu
  • Dornach, 12. decembar 1921.   Stara generacija i omladinski pokret
  • Dornach, 31. decembar 1921.   Preobražaj čovekovog saznanja

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT