Tekstovi

                                                                                                                  T e k s t o v i  za registrovane posetioce sajta

 

                                                                                                             

Ovi tekstovi namenjeni su pre svega naprednijim antropozofskim čitaocima koji pored stu- diranja osnovnih antropozofskih dela, imaju već i neka saznanja o ezoteričnoj delatnosti Rudolfa Štajnera (1904-1924), ali i svoja iskustva u meditaciji i duhovnom životu. U ovom odeljku se nalaze tekstovi koji obrađuju tzv. glavne vežbe, zatim sporedne vežbe (kratak pregled 6 sporednih vežbi nalazi se u tekstu „Osnovni uslovi za meditativno vežbanje“, ali one su detaljnije obrađene u knjizi „Oživljavanje srčane čakre“ autora F. Lowndesa), dalje predavanja iz sadržaja ezoterične škole sa mantričkim izrekama i duševim vežbama iz GA 266a, 266b, 266c, 267, 268. Ovde takođe nalazimo predavanja i tekstove poznatih antro- pozofskih autora, kao i najbližih učenika Rudolfa Steinera.

U martu 2024. sajt je proširen sa dosta novih odeljaka, tako da ih sada ima ukupno 43. Posetioci u njima mogu naći tekstove sa donjeg spiska (do 1. marta 2024. god. prevedeno je oko 250 različitih tekstova) koji su dostupni samo registrovanim posetiocima. Godišnja registracija iznosi 30 eura, a prijave se mogu poslati mejlom ili preko mobilnog telefona:

E-Mail: mihaelwort@gmail.com                                                                                                          mobilni tel: +381 63/73 82 123                                                                                                                   S i n i š a  N i k o l i ć   

 

  Spisak prevedenih tekstova:

 • Osnovni uslovi za meditativno vežbanje
 • Sjajnije od Sunca
 • Svest me ispunjava
 • Bio sam sjedinjen sa vama
 • Meditacija Uskrs 1924
 • IAO
 • Miruju u krilu budućnosti
 • Molitva Anđelu Čuvaru / Ernst Karl Plachner
 • Molitva za zdravlje
 • Molitva sveštenika u crkvi Zajednica hrišćana
 • Rozenkrojcerski završetak
 • Glavna vežba (I)
 • Glavna vežba (II)
 • Vežbe gledanja unatrag / Martina Maria Sam
 • Sakrament ispovedanja u crkvi Zajednica hrišćana
 • Od sile
 • Oče naš
 • Istraživanja Rudolfa Štajnera o Hiram-Jovanu / Hella Wiesberger
 • Mi ljudi današnjice
 • Mihael
 • Napredak u saznanju Hrista. Peto jevanđelje (Pariz, 27. maj 1914)
 • Sergej O. Prokofjev i Filozofija slobode / Michael Muschalle
 • Antropozofizam ili stvarno razumevanje Filozofije slobode / Michael Muschalle
 • Poslednji govor Rudolfa Štajnera
 • Prasopstvo
 • In memoriam Dr. Ita Wegman / L. P. Hoditz
 • Govor Ludwiga grofa Polzer-Hoditza
 • Oživljavanje srčane čakre (1-17), Florin Lowndes
 • Sa Rudolfom Štajnerom u Tanbahu, Pragu i Karlštajnu / Thomas Meyer
 • Novi dokumenti – Günter Aschoff
 • O jeziku Rudolfa Štajnera (1) / Martina Maria Sam
 • Ako siromašni (moraju da) finansiraju bogate / Boris Bernstein
 • Plodan razgovor / Renatus Derbidge
 • Meditacija za povezivanje sa mrtvima
 • Scena sukoba oko urne u delu „Pad antihrista“ / Heinz Matile
 • Pri čitanju spisa kritičkog izdanja / Wilfried Hammacher
 • Trostruki postanak Evrope / Thomas Meyer
 • Umrla Hella Wiesberger (1920-2014)
 • Veliki graditelj ‘mostova’ – Helmuth von Moltke / Thomas Meyer
 • O jeziku Rudolfa Štajnera (2) / Martina Maria Sam
 • Sloboda i sudbina – Renatus Ziegler
 • Život sa antropozofijom i prava pozitivnost / Thomas Meyer
 • Iz razgovora sa Rudolfom Štajnerom / Ludwig Polzer-Hoditz
 • Novi svetski monetarni sistemi / Bernard Steiner
 • Napadi u Parizu – ko ima korist? Thomas Meyer
 • Intervju sa Barbro Karlen / Thomas Meyer
 • Stvarna samospoznaja
 • Ezoterični čas (1)
 • O okultnim pozadinama razaranja prvog Geteanuma … / Thomas Meyer
 • O jeziku Rudolfa Štajnera (3) / Martina Maria Sam
 • Čisto mišljenje oslobađa / Renatus Ziegler
 • Izvor istinske pozitivnosti / Thomas Meyer
 • Televizija / Eckhart Tolle
 • Kontrasti tokom moje turneje kroz Severnu Ameriku / Thomas Meyer
 • Susret u duhu, a ne reinkarnacija / Thomas Meyer
 • Ezoterični čas (2)
 • Ezoterični čas (3)
 • Meditacija za volju
 • Anna Samweber / Sećanja (1)
 • Anna Samweber / Sećanja (2)
 • Sećanja povodom 86. godišnjice smrti Rudolfa Štajnera / Anna Samweber
 • O jeziku Rudolfa Štajnera (4) / Martina Maria Sam
 • Ita Wegman i Mihajlo / Peter Selg
 • Ezoterični čas (4)
 • Ezoterični čas (5)
 • Duhovna nauka kao priprema za novo etersko gledanje
 • Rudolf Štajner u anegdotama (1) / Wolfgang G. Vögele
 • Rudolf Štajner u anegdotama (2)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (3)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (4)
 • Ezoterični čas (6)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (5)
 • Ezoterični čas (7)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (6)
 • Rudolf Štajner i „Ja-slike Isusa Hrista“ / Benjamin Schmidt
 • Ezoterični čas (8)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (7)
 • Kosmička volja i individualna volja – Daniel Nicol Dunlop
 • Persej, Putin i Bilderberg / Thomas Meyer
 • Ništa osim ‘Filozofije slobode’ … / Walter Johannes Stein
 • O jeziku Rudolfa Štajnera (5) / Martina Maria Sam
 • Disanje i požuda – Daniel Nicol Dunlop
 • Stockholm, Thomas Meyer
 • 80. godina od smrti Rudolfa Steinera / Steffen Hartmann
 • Ezoterični čas (9)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (8)
 • Razumeti Rudolfa Štajnera / Charles Kovacs
 • Posmatranje mišljenja kao duhovno začeće / Steffen Hartmann
 • Ezoterični čas (10-11)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (9)
 • Laž kao „ulje“ globalne politike Sjedinjenih Američkih Država
 • O jeziku Rudolfa Štajnera (6) / Martina Maria Sam
 • Zaražen med i otrovano mišljenje / Boris Bernstein
 • Hobotnica podataka / Andreas Hertsch
 • U mišljenju jasnoća
 • Meditacija Ehrenfrieda Pfeiffera
 • Trovanje Rudolfa Štajnera
 • U početku je Misao (I)
 • U početku je Misao (II)
 • Ezoterični čas (12)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (10)
 • Šta ja govorim…
 • Ja mislim na moje srce
 • Pitanja ishrane u svetlu duhovne nauke
 • Pitanja zdravlja u svetlu duhovne nauke
 • Rudolf Štajner u anegdotama (11)
 • Ezoterični čas (13)
 • Jevanđelje po Jovanu
 • Kako mi možemo izboriti … / Steffen Hartmann
 • O jeziku Rudolfa Štajnera (7) / Martina Maria Sam
 • Svet i Čovek
 • U početku je Sećanje (III)
 • U početku beše snaga Sećanja (IV)
 • U početku beše Reč (V)
 • Budi u vremenu i večnosti …
 • Da, ja sam u vremenu i večnosti …
 • Mač Lafayetta i Mihaelov mač / Thomas Meyer
 • Terapeutski imperativ Rudolfa Štajnera / Peter Selg
 • Za muzu
 • Sveta služba u antropozofskoj crkvi Zajednica hrišćana
 • Sunce, ti što zrake nosiš
 • Misterija zatvara svoje dveri a niko to ne primećuje! / Rudolf Saacke
 • „Moja misija je završena“ / Johanna Gräfin von Kayserlingk
 • Duševno-oslobađajuće delovanje studiranja duhovne nauke / Thomas Meyer
 • Ita Wegman i njen susret sa eterskim Hristom / Junko Althaus
 • Ezoterični čas (14)
 • Hteo bih svakom čoveku …
 • Rudolf Štajner u anegdotama (12)
 • Veliki duše u sferama
 • ’Oče naš’ Rudolfa Steinera
 • Ja nosim mir u sebi
 • Intervju sa Steffenom Hartmannom / Sebastian Knust
 • Credo / pojedinačno i svemir
 • Eksplozija je došla sa donjih spratova / Intervju …
 • Jedan čudesan čovek / Ita Wegman
 • Rudolf Štajner kao savetnik / Wolfgang G. Vögele
 • Daniel Nicole Dunlop
 • Pre 75 godina / Walter Heijder
 • 27. februar 1861: Pravi dan rođenja Rudolfa Steinera / Th. Meyer
 • Praktično školovanje mišljenja
 • Na Božije mesto slobodnog čoveka
 • Novac upravlja svetom – ali ne uvek / Boris Bernstein
 • Lepo, istinito, dobro
 • Ko razume smisao jezika
 • Credo Zajednice hrišćana
 • Prve dve faze Mihaelove škole / Thomas Meyer
 • Pismo Ite Wegman Rudolfu Steineru / Basel, 8. april 1924.
 • Pismo Rudolfa Steinera Iti Wegman / Koberwitz, 11. jun 1924.
 • Pismo Rudolfa Steinera Iti Wegman / Koberwitz, 14. jun 1924.
 • Rudolf Štajner u anegdotama (13)
 • Friedrich Rittelmeyer (1872-1938)
 • Svet, u kome mi živimo: glad, smrt, luksuz – i Rudolf Steiner / B. Bernstein
 • Ezoterični čas (15)
 • Taj ko sluša i taj ko pita / Wolfgang Gädeke
 • Bračni trougao / W. Gädeke
 • Taj ko leči / W. Gädeke
 • Očisti me, moj Bože / Manihejska molitva
 • Rudolf Štajner u anegdotama (14)
 • Mihael-imaginacija
 • Meditacija za Arnolda Itha
 • U ovom znaku ćeš pobediti / In hoc signo vinces
 • Rudolf Steiner i Mihael / Steffen Hartmann
 • 12 aspekata Mihaela / David Newbatt
 • „Sa Štajnerovog gledišta budućnost pripada celom čovečanstvu“
 • Rudolf Štajner u anegdotama (15)
 • Ezoterični čas (16)
 • Rudolf Steiner – Posvećeni koji nije shvaćen / Hans Bonneval   
 • Sloboda, neshvaćeno životno dobro / Hans Bonneval
 • Ja slušam Sunčevu Reč / R. Steiner
 • Rudolf Štajner u anegdotama (16)
 • Zlo u svetlu Meditacijskog puta Mihaelove škole / Thomas Meyer 
 • Ezoterični čas (17)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (17)
 • Značaj Prvog razreda za pronalaženje i ostvarenje Dobra / Johannes Greiner
 • Ezoterični čas (18)
 • Rudolf Štajner u anegdotama (18)
 • Put preko praga u devetnaest Sati Mihaelove škole / Mario Betti
 • Seksualnost
 • Ezoterični čas (19)
 • Osnovne maksime anglo-američke politike / Nepoznati zapis Rudolfa Steinera
 • Fenomen Anastasija / Monica von Miltitz 
 • Misterija Zemlje / Peter Selg
 • NATURA Misterija Zemlje / Ita Wegman
 • Egzoterično i ezoterično hrišćanstvo / Rudolf Steiner
 • Inkarnacija Arimana: kada i gde? (1) / Terry Boardman
 • Inkarnacija Arimana: kada i gde? (2) / Terry Boardman
 • Moguće razdvajanje čovečanstva / Christel Traut
 • U znaku krsta / Rudolf Steiner
 • Borba za rusku kulturnu klicu / Rudolf Steiner 
 • Od kongresa Zapad-Istok do „novog“ konflikta Zapad-Istok / Thomas Meyer
 • Rudolf Štajner u anegdotama (19)
 • O biću jevrejstva / Rudolf Steiner
 • Odakle potiče čovek? / Rudolf Steiner
 • Boja i ljudske rase / Rudolf Steiner
 • Rudolf Štajner u anegdotama (20)
 • Razmatranje o muzici sa okultnog stanovišta / R. Steiner
 • Sa nebeskim osmehom / Marina Cvetajeva
 • Hipnotična snaga / Stefan Zweig
 • „Ovaj čovek je sâm mir“ / Hans Kühn
 • Goethe kao otac nove estetike / R. Steiner
 • Požar u Efesu i požar Goetheanuma / R. Steiner
 • Opijumski rat i povećana kinezacija Evrope / R. Steiner 
 • Ezoterični čas (20)
 • Rudolf Steiner i biće ezoterije / Carl Unger 
 • Mali Čuvar praga / Anthro Wiki 
 • Bečko vreme Rudolfa Steinera / Andreas Bracher   
 • Feniks iz pepela / Thomas Meyer  
 • Čestice ispunjene energijom / Wilhelm Keilhau 
 • Jasno poštenje / Harry Collison  
 • Široka fensi kravata / Willy Haas
 • Ko je i zašto pokušao da otruje R. Steinera 1. januara 1924? / Siniša Nikolić 
 • Otrovne supstance i njihovo delovanje u čoveku / Rudolf Steiner
 • Ja osećam / Rudolf Steiner  
 • Karma zanimanja / Alexander Capistran 
 • Pismo Rudolfa Steinera Marie Steiner / Goetheanum, 23. mart 1925. 
 • Veštačka inteligencija između željenog mišljenja i bezumlja / Frank Meyer
 • Pismo Marie Steiner Rudolfu Steineru / Stuttgart, 25. mart 1925.
 • Muškarac i žena u svetlu duhovne nauke / R. Steiner   
 • Nacrt jednog predavanja o Rudolfu Steineru / Ita Wegman  
 • Nastanak antropozofske medicine / Ita Wegman 
 • Ezoterični čas (21)
 • Pismo Rudolfa Steinera  Marie von Sivers / Friedenau-Berlin, 13. april 1901
 • Pismo Marie von Sivers  Rudolfu Steineru / London, 18. jun 1902.
 • Sjajnije od Sunca / Glavna vežba (III) / R. Steiner
 • Oče naš / Rudolf Steiner
 • Je li Rudolf Štajner Majstor Isus? / Michael Heinen-Anders

                                        

 

                    Copyright © 2000-2024 by WORT