1913.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1913. godine

 

 

  • Köln, 2. januar 1913.  Istine duhovnog istraživanja
  • Köln, 3. januar 1913.  Zablude duhovnog istraživanja
  • Berlin, 9. januar 1913.  Jakob Böhme
  • Wien, 21. januar 1913.  Život između smrti i novog rođenja
  • Berlin, 3. februar 1913.  Biće antropozofije
  • Kristijanija, 2. oktobar 1913.  Peto jevanđelje
  • Leipzig, 31. decembar 1913.  Hrist i duhovni svet

 

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT