1914.

 

Predavanja Rudolfa Steinera iz 1914. godine

 

 

  • Leipzig, 1. januar 1914.  Hrist i duhovni svet
  • Basel, 27. januar 1914.  Teozofija i antizofija
  • Berlin, 12. februar 1914.  Moralne osnove čovekovog života
  • Berlin, 23. april 1914.  Duhovna nauka kao životno dobro
  • Berlin, 28. april 1914.  O snu
  • Paris, 27. maj 1914.  Napredak u saznanju Hrista
  • Dornach, 28. decembar 1914.  Duhovna nauka i moderni život

 

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT